سهم خودرو از ارزش افزوده صنعت به ۱۴ درصد می‌رسد

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم "برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به "برنامه راهبردی صنعت خودرو" است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش سهم صنعت خودرو از ارزش افزوده کل بخش صنعت است.

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش‌بینی شده که در سال ۱۳۹۶ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل بخش صنعت باید به ۱۴ درصد افزایش یابد.

این هدف‌گذاری در حالی است که در سال ۱۳۹۳ سهم صنعت خودرو از ارزش افزوده کل بخش صنعت برابر با ۱۳.۲ درصد بوده است.