میزگرد بررسی جامعه امروز ایران از منظر جامعه شناسی و اقتصاد

     كانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار مي كند

 
   

عنوان میزگرد بررسی جامعه امروز ایران « از منظر جامعه شناسی و اقتصاد »

اعضای میزگرد

آقایان دکتر رضا امیدی و دکتر محمد مالجو

زمــان: دوشنبـه 25/3/94 ساعت 17

مكـان: سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

نشاني : خیابان کارگر شمالی، مقابل بیمارستان دکتر شریعتی

  در جلسات بعدی کانون جامعه امروز ایران از منظر «فرهنگ و اقتصاد» و «روانشناسی و اقتصاد» مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تاریخ و محل برگزاری آنها متعاقباً اعلام خواهد شد.