بانک مرکزی نرخ تورم دی ماه 93 را اعلام کرد

بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي‌ماه 93 نسبت به دوازده ماه منتهي به دي‌ماه 1392 را معادل 16.3 درصد اعلام کرد. به گزارش مهر، گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 نشان می‌دهد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي‌ماه 1393 به عدد212.3 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزايش يافت. در همین حال، شاخص مذکور در دي‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل15.7 درصد افزايش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به دي‌ماه 1392 معادل 16.3 درصد است.