حجم نقدینگی ۶۸۳ هزار میلیارد تومان شد

علام کرد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش آماری خود از ارقام عمده پولی و اعتباری، حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه سال جاری را با رشد 14.9 درصدی 683 هزار و 663 میلیارد تومان اعلام رد.

آمار اعلام شده نشان می دهد که نقدینگی کشور در آذر 93 نسبت به اسفند 92 رشد 14.9 درصدی و نسبت به آذر 92 رشد 24.1 درصدی داشته است.

بانک مرکزی علت افزایش نقدینگی کشور را اینطور اعلام کرده که در پایان آبان 92 به علت تلفیق صورت‌های ملی تعاونی های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده،‌آمار مربوط به موسسات مزبور در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذر 92 آمار پنج بانک ایران زمین، رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده اند.

حجم نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر 24.1 درصد رشد داشته است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 29 هزار و 175 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آذر سال قبل 5.7 درصد افزایش و در مقایسه با اسفند سال گذشته 13 درصد کاهش یافته است.

حجم پول با 3.4 درصد کاهش در 9 ماهه اول 115 هزار و 187 میلیارد تومان و شبه پول با 19.5 درصد رشد 568 هزار و 475 میلیارد تومان بوده است. رشد حجم پول در 12 ماه منتهی به آذر 6.7 درصد و شبه پول پول 28.4 درصد محاسبه شد.