کانون دانش آموختگان اقتصاد نشست مجازی برگزار می کند

موضوع: کاهش ارزش پول ملی، بررسی علل، آثار وراهکارهای مقابله

سخنران:جناب آقای دکترعلی دینی ترکمانی

اقتصاددان

مدیرنشست:جناب آقای دکتر علی عطاپور

رئیس هیئت مدیره کانون

زمان: دوشنبه 6/4/1401 ساعت 17 از طریق اسکایپ

لطفا جهت حضور آنلاین در سخنرانی لینک زیر را دنبال نمایید

https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg

هیات مدیره کانون