کانون دانش آموختگان اقتصاد نشست مجازی برگزار می کند

موضوع: عوامل غیر اقتصادی ناکامی توسعه در ایران

سخنران:جناب آقای دکترسید مرتضی افقه

استد دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیرنشست:جناب آقای دکتر بهنام ملکی

عضو هیئت مدیره کانون

زمان: دوشنبه 2/3/1401 ساعت 17 از طریق اسکایپ

لطفا جهت حضور آنلاین در سخنرانی لینک زیر را دنبال نمایید

https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg

هیئت مدیره کانون