کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

 موضوع : چالش های موجود و بحران های ناشی از آن در اقتصاد ایران و راه حل ها

سخنران : جناب آقای دکتر بهنام ملکی عضو هیئت مدیره کانون

مدیر نشست : جناب آقای دکتر علی عطاپور رئیس هیئت مدیره کانون

زمان ک دوشنبه 10 خرداد ماه 1400 ساعت 17:30 از طریق اسکایپ

لطفا جهت حضور در سخنرانی لینک زیر را دنبال کنید

https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg

 

  موضوع : چالش های موجود و بحران های ناشی از آن در اقتصاد ایران و راه حل ها
سخنران : جناب آقای دکتر علی دینی ترکمانی
مدیر نشست : جناب آقایعلی علیپور کارشناس اقتصاد وبازرس قانونی کانون
زمان  دوشنبه 24 خرداد ماه 1400 ساعت 17:30 از طریق اسکایپ
لطفا جهت حضور در سخنرانی لینک زیر را دنبال کنید
https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg
هیئت مدیره کانون