جشن بیست و هشتمین سال تاسیس کانون

 

بیست و هشتمین سالگرد تاسیس کانون دانش آموختگان اقتصاد را همراه با گزارش مدیر عامل و اجرای موسیقی اصیل ایرانی گرامی می داریم

زمان : دوشنبه 1398/10/2 از ساعت 16:30

نشانی : میدان ونک بزرگراه حقانی ، بعد از چهارراه جهان کودک ، نبش پدیدارشمالی ، جنب شرکت فرابورس، پلاک27

هیئت مدیره کانون

 

بیست و هشتمین سالگرد تاسیس کانون دانش آموختگان اقتصاد را همراه با گزارش مدیر عامل و اجرای موسیقی اصیل ایرانی گرامی می داریم

زمان : دوشنبه 1398/10/2 از ساعت 16:30

نشانی : میدان ونک بزرگراه حقانی ، بعد از چهارراه جهان کودک ، نبش پدیدارشمالی ، جنب شرکت فرابورس، پلاک27

هیئت مدیره کانون