کانون دانش آموختگان اقتصاد نشست مجازی برگزارمی کند

 

موضوع : نقدی بر دیدگاه های رایج در اقتصاد ایران و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری های مولد

سخنران :جناب آقای دکتر بهمن آرمان

مدیر نشست جناب آقای دکتر بهنام ملکی

زمان : دوشنبه 29 آذرماه 1400

ساعت 17 از طریق اسکایپ

https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg

هیئت مدیره کانون

موضوع : استقلال بانک مرکزی:بایدها و نبایدها

سخنران :جناب آقای دکترحسین درودیان

 اقتصاددان و محقق

مدیر نشست : سرکارخانم طاهره سراجی

عضو هیات مدیره کانون

زمان : دوشنبه 1 آذرماه 1400

ساعت 17 از طریق اسکایپ

https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg

هیئت مدیره کانون