کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

عنوان سخنرانی: نقد دیدگاه رایج در مورد عملکرد خصوصی سازی در ایران

سخنران :جناب آقای دکتر علی سرزعیم

تحلیلگر توسعه و اقتصاد ایران

مدیر نشست:جناب آقای دکتر علی عطاپور

رئیس هیات مدیره کانون

زمان : شنبه 3  اسفندماه 1399 ساعت 17:30

از طریق اسکایپ

لطفا جهت حضور آنلاین در سخنرانی لینک زیر را دنبال کنید

https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg

 هیات مدیره کانون