کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

 

عنوان نشست: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد كشاورزی ایران 
 
سخنران: سركار خانم دكتر فاطمه پاسبان     مدیر نشست: سركار خانم طاهره سراجي 
 
 زمــان: دو شنبـه  29مهرماه98ساعت17مكـان: خانه گفتمان شهر(وارطان)  نشاني : خیابان طالقاني ، بعد از میدان فلسطین ، ضلع غربي بطرف دانشگاه ، سمت چپ پلاک  514
هیئت مدیره کانون