علت رکود اقتصادی جهان

. به نقل از بیزنس اینسایدر، در طول سه سال گذشته رشد اقتصاد جهانی پایین تر از بحران مالی سال ۲۰۰۹ میلادی بوده است. حال این سئوال پیش می آید که چرا باوجود بهسازی وضعیت بحران سال ۲۰۰۹ میلادی، همچنان اقتصاد جهان در رکود است؟ از منظر بازار تقاضا، بدلیل رشد ضعیف جهانی، حجم فعالیت های اقتصادی با کاهش مواجه شده است و رشد تجارت روبه اوفول است. میانگین حجم تجارت جهانی بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ میلادی به طور متوسط سالانه ۵.۹ درصد گزارش شد و در سال ۲۰۰۹ میلادی در پی بحران مالی جهانی به منفی ۱۰.۶ درصد رسید و در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به متوسط ۹.۶ درصد در سال برگشت. بر پایه این گزارش، رشد سالانه در حجم تجارت جهانی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میلادی تنها ۲.۸ درصد بود و همچنین رشد تولید ناخالص داخلی جهان در همان مدت، ۳.۳ درصد گزارش شد، این در حالی است باید این رقم ۵.۳ درصد بود. در همین حال، تولید ناخالص داخلی جهانی بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸، ۳.۶ درصد بوده است. همچنین یکی از دلایل مهم کاهش رشد اقتصادی به سرعت کند رشد آمریکا و چین در حوزه تجارت نسب داده می‌شود. عامل دیگر به تصویب قوانین تجارت برمی‌گردد که بیش از ۷۰ درصد آنها تنها با نگاه سیاست حمایت از صنایع و فرآورده‌های داخی وضع شده‌اند. در نهایت یک عامل دیگر را می‌توان به موانع تعرفه ها که با سرعت یکنواخت و کند در دهه های اخیر در حال پایین آمدن هستند، نسبت داد. در پایان بیزنس اینسایدر به این موضوع که بهبود اقتصاد جهانی در کوتاه مدتی امری غبر محتمل خواهد بود، اشاره کرده است