سخنرانی دکتر ادیب

در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۷ سخنرانی جناب آقای دکتر ادیب در دانشگاه تهران برگزار شد.