فهرست ۲۰ بانک خصوصی و ۲ بانک قرض‌الحسنه مجاز کشور / مسئولیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات غیرمجاز به عهده بانک مرکزی نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، مطابق با اطلاعات درج شده در سایت بانک مرکزی ، بانک‌های غیر دولتی تجاری (بانک‌های خصوصی) کشور شامل 20 بانک است و هر بانکی که در این فهرست حضور نداشته باشد، بانک مجاز تلقی نمی‌شود.

در این خصوص در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی تاکید شده است:

«در راستای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانکها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، به شرح ذیل اعلام می‌گردد. توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده  و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.»