کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

موضوع : استقلال بانک مرکزی:بایدها و نبایدها

سخنران :جناب آقای دکترحسین درودیان

 اقتصاددان و محقق

مدیر نشست : سرکارخانم طاهره سراجی

عضو هیات مدیره کانون

زمان : دوشنبه 1 آذرماه 1400

ساعت 17 از طریق اسکایپ

https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg

هیئت مدیره کانون