کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

منشاء ایجاد رانت در اقتصادایران

سخنران : جناب آقای دکتر علی دینی ترکمانی
مدیر نشست :سرکارخانم طاهره سراجی عضو هیات مدیره کانون
زمان برگزاری:دوشنبه 14مهرماه 1399
ساعت 17:30 از طریق اسکایپ
برای ورود به جلسه از لینک زیر استفاده فرمایید
هیات مدیره کانون