کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

  عنوان سخنرانی

بورس :شفافیت و قانون مداری در آینه اقتصاد ایران

سخنران: آقای پرویز صداقت

اقتصاددان ، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و مترجم

مدیرنشست : خانم طاهره سراجی عضو هیات مدیره کانون

دوشنبه 3 شهریور 99 ساعت ساعت 17

از طریق اسکایپ لینک:

https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg

هیات مدیره کانون

  عنوان سخنرانی

بورس :شفافیت و قانون مداری در آینه اقتصاد ایران

سخنران: آقای پرویز صداقت