کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

 

 
 

کرونا ومسائل اقتصاد ملی و ارائه راهکارها

دوشنبه 29 اردیبهشت 99 ساعت 17 
سخنران آقای دکتر علی دینی ترکمانی
به صورت آنلاین برگزار می شود
لینک دسترسی
هیات مدیره کانون